تلاش "وپارس" برای خروج موفق از فاز اصلاح

پس از افزایش سرمایه 558 درصدی بانک پارسیان از محل سود انباشته و بازگشایی نماد آن بر روی قیمت 130 تومان در تاریخ 31/1/99 تقاضا برای خرید این سهم بانکی افزایش یافت و قیمت آن نیز روند صعودی در پیش گرفت به طوری که ابتدای شهریور ماه سال جاری ارزش هر سهم "وپارس" به 600 تومان رسید.

پس  از آن با قرار گرفتن "وپارس" در فاز اصلاح ارزش هر سهم آن در اواخر آبان ماه به محدوده 260 تومان کاهش یافت اما در ادامه رشد اندکی را نیز تجربه کرد و مجددا در مسیر افت قرار گرفت که به تبع آن قیمت هر سهم  به محدوده260 تومان بازگشت.

براساس بررسی های انجام شده؛ نوسانات صعودی روزهای اخیر در این نماد می تواند حرکت به سمت محدوده های قیمتی 500 تا 490 تومان و در میان مدت 770 تا 730 تومان را به همراه داشته باشد اما در صورت ناتوانی در ادامه صعودهای قیمتی، انتظار رسیدن قیمت این سهم به محدوده های 297 تا 290 و حتی بازگشت مجدد به محدوده 260 تومان نیز وجود دارد.