نگاهی به وضعیت بازار جهانی نفت

در حاضر با توجه به بهبود شرایط اقتصاد جهانی، قیمت نفت در حال افزایش است.

با توجه به بهبود شرایط اقتصاد جهانی، قیمت نفت در حال افزایش بوده و خبرهایی از افزایش تولید و فروش نفت عربستان ، ایران ، و روسیه نیز  باعث ورود قیمت نفت به محدوده 53 دلار شده و در صورتی که در جلسه آتی اوپک این افزایش ها تایید شوند دوباره شاهد کاهش قیمت نفت به 48 دلار خواهیم بود .

امین شرق
کارشناس بورس کالا
08/11/1399