شرکت پویا زرکان آق دره با سرمایه ۳۰۰ میلیارد تومانی در بازار اول معاملات فرابورس درج شد تا در صف عرض

شرکت پویا زرکان آق دره با سرمایه ۳۰۰ میلیارد تومانی در بازار اول معاملات فرابورس درج شد تا در صف عرضه اولیه ۲۰ درصدی سهام بایستد.
 
به گزارش بورس پرس، شرکت پویا زرکان آق دره پس از احراز کلیه شرایط پذیرش از ۵ بهمن با نماد "فزر" در گروه استخراج کانه های فلزی به عنوان شصت و ششمین شرکت در بازار اول فرابورس درج شد تا در صف عرضه اولیه ۲۰ درصدی سهام( عرضه به عموم و صندوق‌های سرمایه‌گذاری) بایستد. همچنین تعهد عرضه ۱۰ درصد سهام ظرف مدت سه ماه پس از عرضه اولیه از سهامداران عمده اخذ شده است.