امواج نوسانات صعودی در مخابرات ایران

سهام شرکت مخابرات ایران که از اواخر سال 97 تا مرداد ماه سال جاری در مدار صعود قرار داشت، از تاریخ 25/5/99 روند اصلاحی بلند مدت خود را در پیش گرفت.

با اصلاحات عمیقی که "اخابر" تجربه کرد در حرکت اول خود موفق شد در تاریخ 20/8/99 به محدوده حمایتی 1000 تا 980 تومان برسد پس از آن با آغاز تحرکات مثبت مقطعی و ریزش دوباره این نماد بار دیگر به این محدوده حمایتی بازگشته و برای دومین بار میزان تقاضا در این محدوده حمایتی افزایش یافت.

نوسانات صعودی اخیر که از 30/10/99 آغاز شد اگر باعث ادامه روند صعودی این نماد شود، می تواند در حرکت اول به محدوده مقاومتی 1415 تا 1330 تومان وارد شود.

در صورت عبور از این محدوده سطوح مقاومتی 1750،2000 و 2916 تومان نیز برای این نماد معتبر بوده اما اگر در روزهای آینده نوسانات مثبت در نماد "اخابر" موفق به عبور از محدوده مقاومتی 1415 تا 1330 تومان نشود انتظار ریزش سهم تا حمایت‌های تاریخی ذکر شده نیز وجود دارد.

با ادامه ریزش "اخابر"، رسیدن به محدوده حمایتی 885 تا 857 تومان را می‌توان برای این نماد معتبر دانست.
 
محمد حیدرزاده
کارشناس بازارسرمایه