درج "وامیر" در بازار پایه فرابورس

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر به عنوان دویست و پنجاه و دومین نماد معاملاتی در فهرست اوراق بهادار بازار پایه فرابورس ایران درج شد.

شرکت فرابورس ایران با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: با عنایت به ملغی شدن بند ۵ ششصد و سی و یکمین صورتجلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۲۱ اسفند سال گذشته، در خصوص اصلاحات مرتبط با ایحاد تابلوی توافقی بازار سوم و به استناد ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و موافقت کمیته درج شرکت فرابورس ایران، شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر(سهامی عام) به عنوان دویست و پنجاه و دومین نماد معاملاتی در فهرست اوراق بهادار بازار پایه فرابورس ایران درج شد.

این شرکت که در تاریخ ۵ فروردین سال ۹۷ با شماره ۱۱۵۷۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده، با نماد معاملاتی “وامیر” در گروه استخراج کانه‌های فلزی، زیرگروه استخراج کانه فلزی غیرآهنی با کد ۱۳۲۰  روی تابلوی فرابورس نشسته است.