در پایان بازار رقم خورد؛ رشد 20 هزار واحدی نماگر بورس

 شاخص کل بورس با رشد 20 هزار واحدی مواجه شد.
 
گزارش پایان بازار، در جریان معاملات امروز بازارسرمایه، شاخص کل با رشد 20 هزار واحدی به 1 میلیون و 30 هزار واحد رسید که در این خصوص فولاد، شستا، وغدیر،فملی و شپنا بیشترین تاثیر را داشتند.
همچنین ارزش معاملات بورس و فرابورس نیز حدود 16 هزار میلیارد تومان بود.