عبور حکشتی از موج اصلاح

سهام کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با نماد "حکشتی" در تاریخ 21/5/99 در بیشترین صعود خود موفق شد تا به قله 9147 تومان دست یابد و بعد از آن با قرار گرفتن در فاز اصلاحی  میان مدت با کاهش قیمت 79 درصدی مواجه شد تا جایی که در تاریخ 20/10/99 محدوده قیمتی 1900 تومان را تجربه کرد.
 
در حال حاضر نماد حکشتی در محدوده بیش از 1900 تومان در حال معامله بوده که با توجه به اصلاح عمیق و وضعیت مناسب سهم، می توان انتظار صعود تا محدوده های 5900 و 3370 ، 3000 و حتی رسیدن به قله تاریخی این سهم در محدوده 9100 تومان را داشت اما در صورت تحت تاثیر قرار گرفتن هیجانات ناشی از فروش و ترس سهام داران از نزول بیشتر، احتمال برگشت به محدوده 1900 تومان وجود دارد اما در صورت از دست رفتن این محدوده نزول بیشتر تا سطح 1775 تومان را می‌توان برای این سهم در نظر گرفت.
 
 
افسانه باقری
کارشناس بازارسرمایه