مبارزه ذوب با محدوده حمایتی

سهام شرکت ذوب آهن اصفهان (ذوب) از تاریخ 22/5/98 یک رالی صعودی جدید را در پیش گرفت که به تبع آن قیمت هر ورق این سهم از 148 تومان به 1214 تومان افزایش یافت اما در تاریخ 8/5/99 فاز اصلاحی این سهم در میان مدت آغاز شد و توانست تا محدوده 407 تومان به اصلاح قیمتی خود ادامه دهد.
 
پس از آن در تاریخ 21/8/99 روند صعودی جدید در نماد ذوب آغاز شد که رسیدن به محدوده مقاومتی 605 تا 685 تومان و ناتوانی در پشت سر گذاشتن این محدوده مقاومتی باعث ادامه فاز اصلاحی  شد.
 
سهام ذوب با واکنش مثبت به محدوده حمایتی 437 تا 420 تومان به 452 تومان رسیده و انتظار می رود که وارد محدوده 600 تومان شود و در صورت عبور از این محدوده مقاومتی به سمت اهداف بالاتر در محدوده‌های 950 تا 1000 تومان و حتی 1560 تومان نیز حرکت کند اما با توجه به اینکه این سهم در چند روز گذشته اصلاح تند و تیزی را در پیش گرفته می توان گفت که درصورت از دست رفتن محدوده‌ حمایتی ذکر شده در بالا، ورود به محدوده‌های 355 و 320 تومان نیز برای این نماد دور از انتظار نیست.
 
 
محمد حیدرزاده
کارشناس بازارسرمایه