رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر تورم تاثیر دارد

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روی تورم اثرگذار است، ‌گفت: مردم در حال حاضر شرایط پذیرش تورم بالاتر و فشارهای معیشتی و اقتصادی را ندارند.

حمید رضا حاجی بابایی رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کمیسیون تلفیق بودجه، اظهار کرد: دوستانی که پیشنهاد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را دادند، نظرشان این است که یک بسته دارند که این بسته جلوی هرگونه تورم را بگیرد.


حاجی بابایی با بیان اینکه قطعا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در تورم تاثیرگذار است، اضافه کرد: مگر می شود نهاده‌های کشاورزی را با ارز ۴۲۰۰ وارد می‌کردید یا مثلا حقوق گمرکی ۴۲۰۰ باشد، یک باره ۱۷۵۰۰ تومان باشد؟ این قطعاً اثرگذار است و شکی نداریم و اگر آن بسته را تعریف نکنیم، تورم به دنبال دارد.

وی با بیان اینکه در میان مباحث مختلف اقتصاد، مردم، جهش تولید از همه مهمتر مردم هستند، گفت:  یعنی در هر مصوبه‌ مجلس یا دولت و یا در هر حرکتی که قوه قضایی انجام می‌دهد معیشت مردم باید حرف اول را بزند اگرچه حتی در یک برهه‌ای ضرر کنیم و از نظر اقتصادی دچار خسران شویم.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه اظهار کرد: یعنی اگر قرار است اقتصاد با سرعت ۱۰۰ کیلومتر حرکت کند باید مردم را سرپا نگه داریم و اگر بنا باشد میان سرپا نگهداشتن مردم در حال حاضر و شکوفا شدن اقتصاد در پنج سال بعد انتخاب کنیم باید مردم را سرپا نگه داریم.

حاجی بابایی تاکید کرد: مردم ما در حال حاضر  شرایط پذیرش تورم بالاتر و فشارهای معیشتی و اقتصادی را ندارند مخصوصاً گروهی از مردم که به هیچ جا وصل نیستند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: ۷ میلیون نفر در کشور هیچ جا بیمه نیستند و مجلس باید برای آنها فکری کند.