روز چهارشنبه انجام می شود؛ نخستین میزبانی فرابورس از "سپیدار1"

شرکت سپیدار سیستم آسیا روز چهارشنبه هفته جاری بانماد سپیدار 1 برای نخستین بار در فرابورس عرضه می شود.
 
براساس اطلاعیه منتشرشده توسط فرابورس، روز چهارشنبه هفته جاری، 30 میلیون سهم معادل 15 درصد از کل سهم شرکت سپیدار سیستم آسیا با نماد "سپیدار 1" و دامنه قیمتی 38000 تا 39800 ریال، برای نخستین بار در بازار دوم فرابورس عرضه می شود.