"کچاد"نیازمند وجود تقاضا در محدوده‌های حمایتی

سهام شرکت صنعتی و معدنی چادرملو (کچاد) پس از طی یک روند صعودی 7 ماهه، از تاریخ 22/4/99 فاز اصلاحی را در پیش گرفت و قیمت این سهم نیز کاهش 48 درصدی را تجربه کرد و از2560 تومان به 1320 تومان رسید که به تبع این اصلاح مناسب، از تاریخ 7/8/99 تحرکات مثبتی در "کچاد" آغاز شد و قیمت آن نیز توانست محدوده مقاومتی 2245 تومان را تجربه کند.
 
هم اکنون کچاد به محدوده مقاومتی 2245 تا 2340 دست یافته و در صورت برگشت از این محدوده، حرکت به سمت سطوح اصلاحی خود در قیمت های 2020 ، 1880 و 1647 را نیز در پیش خواهد داشت که در صورت عدم وجود تقاضا در این محدوده های حمایتی، انتظار نزول بیشتر تا محدوده حمایتی 1452 تا 1354 نیز وجود دارد.

از سویی دیگر اگر در روز های آینده "کچاد" موفق به عبور از مقاومت 2245 تا 2350 شود و مقاومت تاریخی خود را نیز در محدوده 2560 تومان به سمت بالا بشکند، انتظار رشد این نماد تا محدوده مقاومتی 3000 تا 3217 وجود دارد که پس از آن حرکت به سمت مقاومت 3700 تومان در میان مدت نیز برای این سهم پیش بینی می شود.