مدیرعامل بورس تهران خبر داد : ثبت رکوردی جدید در بازارگردانی سهام شرکت ها

مدیرعامل بورس تهران با اعلام رکوردی جدید در بازارگردانی سهام شرکت ها از برنامه کاهش حد نصاب معاملات بلوکی بازیگران بزرگ بازار با هدف قبول وظیفه بازاریابی دارائی‌ها خبر داد .
 
به گزارش بورس پرس، علی صحرایی مدیرعامل بورس تهران درباره آخرین وضعیت کلی بازارگردانی سهام شرکت های بورسی در توییتر اعلام کرد : برای اولین بار در تاریخ بازارسرمایه ، بازارگردانی اکثر نمادها برای حمایت از سهامداران خرد اجرایی شد .
در گام بعدی باید کاهش حد نصاب معاملات بلوکی با هدف تعدیل Market Impact بازیگران بزرگ بازار در دستور کار قرار گیرد تا خود وظیفه بازاریابی دارائی‌های مالی‌ را بر عهده بگیرند.