مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس اعلام کرد: شناسایی آثار سود و زیان شرط بازگشایی "وبملت"، "وتجارت" و

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس با اشاره به علت توقف ۱۰ روزه نماد بانک های ملت ، تجارت و صادرات، شرط بازگشت به تابلو این سه بانک را اعلام کرد.
 
به گزارش بورس پرس، سعید محمد علیزاده مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس درباره توقف دیروز و تعلیق نماد سه بانک ملت ، صادرات و تجارت به بورس پرس توضیح داد: این رویداد بعد از مصوبه اخیر هیات دولت مبنی بر واکذاری چهار پالایشگاه تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس و شرکتهای سرمایه گذاری ملی ، هپکو و ایران ترانسفو به این سه بانک رخ داد.

وی ادامه داد: بنابراین با توجه به اهمیت موضوع واگذاری در صورت مالی ، نماد سه بانک برای حداکثر 10 روزه بسته و تعلیق شد تا این سه بانک اقدام به شناسایی آثار سود و زیان کرده و مصوبه هیات دولت برای فعالان بازار مشخص شود.

این مقام مسئول در برابر این سئوال که اگر بانک ها اعلام کنند ، ابلاغ مصوبه هیات دولت زمان بر خواهد بود و یا جزییات این وگذاری ها و اعداد و ارقام ، مبهم خواهد بود ، تکلیف بازگشایی نمادها چه خواهد شد ، توضیح داد: به هرحال این سه بانک باید توضیحاتی ولو کلی و مبنی بر عدم روشن بودن جزییات ارایه دهند تا زمینه بازگشایی نماد فراهم شود.

علیزاده افزود: این در حالی است که حداکثر توقف نمادها به صورت ساختاری و براساس رویه های جاری ، 10 روز خواهد بود و اگر بانک های ملت ، صادرات و تجارت زودتر توضیحات کافی بدند امکان بازگشایی نماد فراهم خواهد شد .

براساس این گزارش ، طبق مصوبه دو روز پیش هیات دولت، وزارت اقتصاد (سازمان خصوصی سازی) مکلف است ۴۳.۵ هزار میلیارد تومان از باقی مانده سهام دولت در چهار پالایشگاه تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس و شرکت های سرمایه گذاری ملی ، هپکو و ایران ترانسفو را به بانک های ملت، صادرات و تجارت واگذار کند.