اخذ موافقت اصولی فعالیت در تامین مالی جمعی توسط تامین سرمایه تمدن

شرکت تأمین سرمایه تمدن قادر به دریافت موافقت اصولی عاملیت تامین مالی جمعی از سوی سازمان بورس شد .
 
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت تأمین سرمایه تمدن موفق به اخذ موافقت اصولی عاملیت تامین مالی جمعی از سوی سازمان بورس و به عنوان نهاد دارای مجوز فعالیت مشارکت در تأمین مالی جمعی درج شد.

براساس این گزارش، یکی از برنامه‌های آتی تأمین سرمایه تمدن، فراهم کردن زمینه‌ توسعه کسب‌ و کارهای کوچک‌ و‌ متوسط و شرکت‌های دانش بنیان است. این شرکت در نظر دارد نسبت به ارائه خدمات تأمین مالی برای شرکت‌های کوچک‌ و‌ متوسط و دانش بنیان از طریق بستر تأمین مالی جمعی اقدام کند.

تأمین سرمایه تمدن با دسترسی به شبکه گسترده سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی، امکان تأمین مالی شرکت‌های دانش بنیان و بنگاه‌های کوچک‌ و‌ متوسط را در حوزه‌های فناوری اطلاعات، انرژی، فناوری نانو و صنایع پیشرفته، حوزه سلامت دیجیتال و دارو، فناوری های مالی (فین تک)، محتوی، و سایر حوزه‌های جذاب و ظرفیت دار خواهد داشت. از این رو بنگاه‌هایی که در مسیر توسعه کسب‌ و کار به دنبال عملیاتی کردن طرح‌ها و پروژه‌ها هستند می‌توانند از طریق این شرکت اقدام به تأمین مالی کنند.