بوعلی آماده بازگشت به تابلوی معاملات شد

پتروشیمی بوعلی سینا پس از ارائه توضیح درخصوص نرخ خوراک دریافتی در فصل پاییز، میزان فروش صادراتی و عرضه ارز حاصل در سامانه نیما و ضریب مصرف نفتا و بنزین پیرولیز، آماده بازگشت به تابلوی معاملات شد.
 
به گزارش روابط عمومی کارگزاری نماد شاهدان، شرکت پتروشیمی بوعلی سینا که به دلیل بازدهی مثبت بیش از 50 درصدی سهام با توقف نماد روبرو و ملزم به برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی شده با پاسخ به سوالات مطرح شده در آماده بازگشت به تابلو معاملات شد.
توضیحات محمد احمد زاده مدیرعامل شرکت پتروشیمی بوعلی سینا درباره نرخ خوراک دریافتی در فصل پاییز، ضریب مصرف نفتا و بنزین پیرولیز، میزان فروش صادراتی و عرضه ارز حاصل در سامانه نیما را در ذیل می خوانید: