مخالفت حسابرس با افزایش سرمایه گذاری "لازما"

حسابرس در خصوص تغییردر رویه سرمایه گذاری‌های شرکت کارخانه های صنعتی آزمایش نظر داد.

به گزارش روابط عمومی کارگزاری نماد شاهدان، براساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال، شرکت کارخانه‌های صنعتی آزمایش از اظهارنظرحسابرس درخصوص تغییردر رویه سرمایه گذاری‌ها خبر داد.
این شرکت اعلام کرد، به منظور جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی سهامداران، موضوع افزایش ارزش سرمایه گذاری‌های مورد بحث منتفی می‌شود.