پروژه ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح به پایان رسید

پروژه بزرگ و مهم ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح، روز گذشته به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی کارگزاری نماد شاهدان، روابط عمومی بانک مرکزی در پیامی توییتری نوشت :ادغام بزرگ بانکی در جهت نظارت موثرتر بر آنان و کاراتر شدن خدمات مالی با نقش آفرینی ستودنی حوزه نظارت بانک مرکزی رخ داد.
در ارتباط با هزینه های این ادغام، فارغ از ریسک‌های کوتاه مدت ناشی از نقدشوندگی دارایی، گزارش‌های حسابرسی از ارزش خالص مثبت ۴ تا از این بانک‌ها حکایت دارد.