رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد: تامین مالی 450 هزار میلیارد تومانی از طریق بازار سرمایه


رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: سال گذشته ، تامین مالی ۲۶۰ هزار میلیارد تومانی از طریق بازار سرمایه انجام شد که این رقم در سال جاری به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است .
 
به گزارش کارگزاری نماد شاهدان، حسن قالیباف اصل رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ششمین همایش مالی اسلامی انجمن مالی اسلامی، گفت: عملکرد ابزارهای کاربردی در بازار سرمایه بعد از استفاده نیز مجددا در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به بحث گذاشته می شود تا بازخوردها و نتایج آن در اجرا مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به تحولات اخیر در بازار سرمایه و اقبال عمومی به آن اظهار داشت: حاکمیت مطلوب در بازار سرمایه، موضوعی است که مجددا باید به آن پرداخته شود و در واقع بدون وجود یک نظام حاکمیتی مطلوب ، نقش بازار سرمایه در تخصیص منابع آن طور که باید و شاید دیده نخواهد شد.

قالیباف اصل با تقسیم بندی موضوع حکمرانی مطلوب در بازار سرمایه به چند مولفه اصلی گفت: حاکمیت قانون در بازار سرمایه، حاکمیت شریعت در بازار سرمایه و حاکمیت شرکتی که دستور العمل آن در سال ۱۳۹۷ در هیات مدیره سازمان بورس به تصویب رسید، مولفه های اصلی حاکمیت مطلوب در بازار سرمایه را تشکیل می دهند .

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، همچنین وجود قوانین مادر در بازار سرمایه از جمله قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار  و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید را  در شکل گیری و برقراری حاکمیت مطلوب در بازار سرمایه ، مهم ارزیابی کرد .

وی با بیان اینکه بازار سرمایه کشور از سال ۱۳۸۴ با تصویب قانون جدید حرکت رو به جلویی داشته است، افزود: این حرکت همچنان با حضور طیف وسیعی از مردم با دانش ها و سلیقه های متفاوت  و افزایش ابزارها و نهادهای مالی تداوم داشته است .

قالیباف اصل خاطرنشان کرد: هم اکنون پایه سهامداری در این بازار به نحو چشم گیری افزایش پیدا کرده و بالای ۵۰ میلیون کد سهامداری وجود دارند.

وی حضور فعال در عرضه های اولیه را دلیل دیگری بر اقبال از بازار سرمایه ذکر کرد و گفت: اوایل، کل تعدادی که در عرضه های اولیه شرکت می کردند نهایتا ۵۰ هزار نفر بود ، در حالی که این رقم در حال حاضر به چندین میلیون نفر رسیده و اخیرا دفعات معاملات به ۴ میلیون رسید که آمار بسیار چشمگیری است .

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص نقش فعال بازار سرمایه در تجهیز منابع بنگاه ها به ویژه بنگاه های تولیدی، تصریح کرد: سال گذشته ، تامین مالی ۲۶۰ هزار میلیارد تومانی از طریق بازار سرمایه  انجام شد که این رقم در سال جاری به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است .
 
قالیباف اصل همچنین از انتشار اوراق توسط بعضی شرکت ها خبر داد و گفت: سال جاری در هیات مدیره سازمان بورس تصمیم گرفته شد که شرکت های حائز شرایط  بتوانند بدون ضامن بانکی در بازار سرمایه انتشار اوراق داشته باشند و یک شرکت هم در این خصور مجوز فعالیت گرفته است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه به حضور پررنگ فضای مجازی-به عنوان فرصت و تهدید -  در رویدادهای بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: این فضا قابل کنترل نیست ؛ لذا باید هدفمند با آن برخورد کرد و از پتانسیل آن بهره گرفت .

قالیباف اصل با تاکید بر اینکه مسئولیت نهایی سود و زیان در بازار سرمایه به عهده خود سهامدار است، افزود: سیگنال‌دهی،  واژه ای است که دایما در بازار سرمایه تکرار می شود و عده ای متاسفانه همچنان با اتکا به این سیگنال های نامعلوم اقدام به خرید و فروش می کنند .