در سال جاری صورت گرفت؛ پذیرش بیش از 60 شرکت در بورس

معاون بازار شرکت بورس اوراق بهادارتهران از پذیرش بیش از 60 شرکت در سال جاری خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه ایران، محمود گودرزی، معاون بازار شرکت بورس اوراق بهادارتهران از پذیرش بیش از 60 شرکت در سال جاری خبر داد و گفت: در این مدت بیش از 40 شرکت هم درج شده اند.

گودرزی ادامه داد: برنامه عرضه شرکت هایی را که فرآیند عرضه اولیه قرار دارند به تدریج متناسب با شرایط اولیه بازار در دستور کار قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه بورس همچنان دربلندمدت بازار جذابی است، ادامه داد: باتئجه به نوساناتی که اواخر مرداد در بورس تهران رخ داد توصیه کلی به سهامداران این استن که پس اندازهای خود را ترجیحا از طریق صندوق های سرمایه گذاری وارد کنند و مبنای تصمیم خودرا اطلاعات کانال ها و منابع غیر رسمی در فضای مجازی قرار ندهند.