عرضه اولیه اپال لغو شد

عرضه اولیه سهام شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس لغو شد.

به گزارش روابط عمومی نماد شاهدان، براساس آگهی منتشره، مقرر بود در روز چهارشنبه آذر ماه، 13 درصد از سهام شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس با نماد « اپال » و در قالب 2 میلیارد و 160 میلیون برگه سهم برای نخستین بار در بازارسرمایه عرضه شود اما امروز به دلیل عدم وجود شرایط مناسب، عرضه این سهام لغو شد.