"داراسوم" یک گام دیگر به عرضه نزدیک شد

وزارت اقتصاد و دارایی خواستار فوریت در زمینه آمادگی برای پذیره نویسی داراسوم شد.
 
به گزارش کارگزاری نمادشاهدان، وزارت اقتصاد و دارایی به منظور آمادگی برای پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری صندوق واسطه گری مالی سوم( داراسوم)، در نامه ای به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه خواستارفوریت در زمینه ایجاد ارتباط فنی با این شرکت و اطلاع رسانی به کلیه شعب بانک ها شد.