عرضه عمده سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت بیمه تعاون

13 درصد از سهام مدیریتی غیرکنترلی بیمه تعاون، امروز عرضه می شود .

به گزارش نمادشاهدان، ۱۹۵ میلیون سهم معادل ۱۳ درصد از سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت بیمه تعاون (سهامی عام) در نماد معاملاتی (وتعاون۴) به طور نقد به فروش می رسد .
 پرداخت کل ثمن معامله مطابق با رویه جاری تسویه و پاپاپای(t+۲)) با قیمت پایه هر سهم ۷،۷۸۰ ریال خواهد بود .  متقاضیان پس از واریز یا ارائه سپرده شرکت در رقابت، می توانند در رقابت خرید سهام مذکور شرکت کنند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر به اطلاعیه مذکور در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه شود.