عبور شاخص از مرز 1.5 میلیون واحدی


 تاکنون، شاخص بازار سرمایه با رشد 35 هزار واحدی به 1 میلیون و 526 هزار واحد رسیده است.
 
به گزارش روابط عمومی نماد شاهدان،در ساعات ابتدایی معاملا امروز، شاخص بازار سرمایه با رشد 35 هزار واحدی به 1 میلیون و 526 هزار واحد رسید و حجم معاملات نیز به حدود 12 هزار میلیارد تومان رسید.
 
همچنین خودرویی ها از ساعات ابتدایی بازار افزایش تقاضا را تجربه کردند و پس از مجاز شدن معاملات سایپا این سهم نیز با صف خرید 1 میلیاردی همراه شد .
براساس این گزارش، تاکنون شستا و خودرو بیشترین تاثیر را در رشد شاخص داشتند.