تکذیب شایعه فروش سهام در "خمحور"


خبر فروش 9 میلیون سهم توسط سهامدارعمده شرکت تولید محور خودرو، تکذیب شد.
 
به گزارش روابط عمومی کارگزاری نمادشاهدان، شرکت تولید محور خودرو با انتشار اطلاعیه ای در سامانه کدال درخصوص اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر فروش 9 میلیون سهم توسط سهامدارعمده، اعلام کرد: سهام مذکور جهت عملیات بازارگردانی به کد بازارگردان منتقل شده و فروش حقوقی در بازار عادی نبوده است.