شایعه کاهش دامنه نوسان سهم های کوچک تکذیب شد

به گزارش روابط عمومی کارگزاری نماد شاهدان، امروز محسن علی زاده عضو ناظر شورای عالی بورس ضمن تکذیب خبر کاهش دامنه نوسان برخی از نمادها به یک درصد که پیش از این در فضای مجازی منتشر شده بود، گفت: نه  تنها هیچ تصمیمی در این خصوص گرفته نشده بلکه هیچ پیشنهادی نیز در شورای عالی بورس مطرح نشده است.
لازم به ذکر است؛ در روز چهارشنبه کارگزاری نماد شاهدان نیزبا قید جمله( براساس اخبار منتشره در فضای مجازی) این خبر را منتشر کرده بود.