حقوقی های بورس چه کسانی هستند؟

سهامداران در بازار سرمایه به دو گروه سهامداران حقوقی و سهامداران حقیقی تقسیم میشوند. سهامداران حقوقی از سرمایه بالایی برخوردارند و میتوانند برروی قیمت و روند سهم تاثیر بسزایی بگذارند. در ایران آنقدر نقش سهامدران حقوقی پر رنگ است که میتوانند به راحتی روند سهم ها را تغییر دهند.

حقوقی های بورس چه کسانی هستند؟

گاهی اوقات اشخاص حقیقی جمع میشوند و یک مجموعه‌ای مستقل مانند شرکت‌، سازمان‌ و یا نهادها را تشکیل می‌دهند. به این مجموعه‌ که یک شخصیت و نام اعتباری دارد شخص حقوقی گفته می شود. بطور مثال شرکت x یک شخص حقوقی به شمار می رود.

اگر از سرمایه گذاران بازار سرمایه باشید احتمالا درباره حقوقی های بورس زیاد شنیده اید در واقع سهامداران یا بازیگران حقوقی، شرکت‌های ثبت شده‌ای می باشند که از طریق آنها اقدام به معامله در بازار سهام میشود.

 

از مهم ترین نهادهای مالی که در بازار سرمایه فعالیت دارند و هرکدام هم یک شخص حقوقی به حساب می آیند به شرح زیر می باشند:

  • شرکت‌های سرمایه‌گذاری
  • شرکت‌های سبدگردانی
  • صندوق‌های سرمایه‌گذاری
  • کارگزاری‌ها
  • و …

چه تفاوتی بین سهامداران حقوقی و حقیقی وجود دارد؟

درباره سهامداران حقوقی توضیحاتی ارائه دادیم و متوجه شدید که به نهادهای مالی فعالی در بازار حقوقی گفته میشود. اما سهامداران حقیقی چه کسانی هستند؟ به سهامداران خرد مانند ما که با مبالغ کمی اقدام به سرمایه گذاری و معامله در بازار سرمایه میکنیم سهامداران حقیقی گفته میشود.

اصلی ترین تفاوت بین سهامداران حقیقی و حقوقی میزان سرمایه آنهاست. در واقع سهامداران حقیقی سرمایه ای حداکثر دو – سه میلیاردی دارند اما سهامداران حقوقی دارای سرمایه های کلان میلیاردی هستند به قدری که میتوانند بر روند سهم تاثیر بگذارند.

حقوقی‌ها معمولا در بازه زمانی میان‌مدت و بلندمدت معاملات خود را انجام می دهند و به دنبال سیاست های بلند مدت می باشند و در زمان اصلاح بازار از سهام حمایت خواهند کرد تا سهم دچار ریزش ناگهانی نشود.

حقوقی های بورس چه کسانی هستند؟

علت خرید و فروش حقوقی ها در سهم چیست؟

اشخاص حقوقی در سهم که سبدگردان، شرکت ها و افراد سرمایه دار می باشند با ترفند هایی سعی دارند در این بازار بیشترین مقدار سود را از سهم و سهامداران خرد و سوار شدن در موج های صعودی سهم به دست آورند.

بی شک خرید و فروش حقوقی در بورس مفهوم خاصی دارد و گاهی اوقات حقوقی ها برای گمراه کردن سهامداران خرد و بی تجربه در شرایطی خاص اقدام به خرید و فروش سهام میکنند گاهی هم تصمیم دارند از سهم خارج شوند. البته تشخیص علت رفتار حقوقی ها در بازار بورس به این راحتی ها نیست.