بورس کالا میزبان عرضه مس کاتد، کم عیار و سولفورمولیبدن

تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران روز یکشنبه ۲۲ تیرماه میزبان عرضه ۴ هزار تن مس کاتد، ۲۰ هزار تن مس کم عیار و ۱۴۰ تن سولفورمولیبدن است.

 ۹ هزار و ۸۲۳ تن قیر، مواد پلیمری، شیمیایی و روغن پایه در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی عرضه می شود.

این گزارش حاکی است، ۱۹ هزار و ۱۰ تن قیر در تالار صادراتی بورس کالای ایران عرضه می شود.

بازار فرعی بورس کالای ایران نیز در این روز میزبان عرضه ۵۳ تن روغن کارکرده لوکوموتیو است.