مجمع عمومی سالیانه نماد شاهدان

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کارگزاری نماد شاهدان مورخ 18 ام تیرماه سال 1399 در شعبه مرکزی صادقیه برگزار گردید.