عرضه نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی//

امروز نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در بورس انرژی عرضه می شود.

 امروز، کالاهای نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، بلندینگ نفتا و آیزوریسایکل پالایش نفت بندرعباس و میعانات گازی پالایش گاز ایلام در رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران عرضه خواهد شد.

روز شنبه نیز، کالاهای آیزوریسایکل، آیزوفید و حلال ۴۰۲ پالایش نفت تبریز، حلال ۴۰۲ شرکت نفت ستاره خلیج فارس، قطران ذوب آهن اصفهان، حلال ۴۰۲ پالایش نفت بندرعباس، نفتای سنگین پالایش نفت تهران و نفتای سبک پالایش نفت آبادان در رینگ داخلی و سبد پایه ۹۹۴ شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران معامله شد. طی معاملات این روز ۱۳۷,۹۵۶ تن انواع فرآورده هیدروکربوری به ارزش بیش از ۵,۲۴۳ میلیارد و ۳۷۷ میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران داد و ستد شد.