رینگ بین المللی تالار سبز میزبان فرآورده های سوختی

امروز انواع فراورده های سوختی در بورس انرژی ایران عرضه می شود.

 امروز، کالاهای اکستراکت نفت سپاهان، آیزوریسایکل، آیزوفید، حلال ۴۰۲ و حلال ۴۰۴ پالایش نفت تبریز، برش سنگین، سوخت کوره سبک و نیتروژن مایع پتروشیمی تبریز، متانول پتروشیمی زاگرس، متانول پتروشیمی شیراز، متانول شرکت متانول کاوه، نرمال هگزان پالایش نفت شازند و حلال ۴۰۲ و نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ داخلی و سوخت هوایی (اِی تی کی) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، گاز مایع پالایش نفت آبادان، گاز مایع و سبد پایه ۹۹۲ شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران عرضه می شود.

همچنین روز گذشته نیز کالاهای اکستراکت نفت سپاهان، آیزوریسایکل پالایش نفت تهران، آیزوریسایکل، بلندینگ نفتا حلال ۴۱۰ و نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز و میعانات گازی پالایش گاز ایلام در رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران معامله شد. طی معاملات این روز قریب به ۵.۳۶۹ تن انواع فرآورده هیدروکربوری به ارزش قریب به ۷۲ میلیارد و ۶۶ میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران  داد و ستد شد.