سود سهام عدالت

بعداز قانون اتمام دوره ۱۰ ساله تسویه اقساط سهام عدالت مشمولان که قرار شد از محل سود سالانه سهام٬ انجام شود٬ از سال ۹۶ این فرصت فراهم شد تا سود سهام عدالت به صورت نقدی به حساب مشمولان این طرح واریز شود.

شرکت های سرمایه پذیر این اوراق بهادار ٬ در مجامع سال ۹۷ حدود ۴۷ هزار میلیارد ریال سود تصویب کرده اند که از این رقم٬ ۳۹ هزار میلیارد ریال٬ سود مصوب مجمع شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت به تناسب ارزش اصل سهام آن ها تقسیم می شود.

آذر ماه نود و هفت٬ سازمان خصوصی سازی اعلام کرد که پرداخت سود مشمولین مربوط به عملکرد سال نود و شش شرکت های سرمایه پذیر٬ تا اخر آذر انجام می شود.

مشمولان مددجوی کمیته امدام امام خمینی٬ ۱ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال دریافت کردند که ۵ میلیون و ۳۴۵  هزار نفر بودند. این رقم در سال ۹۶ به ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال رسیده بود.

دیگر مشمولان نیز هم سال ۹۶ حدود ۸۰ هزار تومان سود گرفتند که این رقم در سال ۹۷ به ۹۰ هزار تومان می رسد.

  • سود تخصیصی به مشمولان ٬ منحصر به حساب شبا همان سهامدار واریز می شود.
  • سود تخصیصی به مشمولان ٬ بدون تماس تلفنی انجام می شود.
  • سهام عدالت ٬ هیچ نماینده ای برای پرداخت نقدی سود٬ ندارد.
  • سازمان خصوصی برای پرداخت سود مشمولین٬ پیامکی ارسال نمی کند.
  • هیچ شخص حقیقی یا حقوقی در ۳۱ استان کشور٬ کارگزار سازمان خصوصی سازی نیست.
  •  

توجه داشته باشید که برگه عضویت سهام عدالت ٬ هیچ اعتبار قانونی و حقوقی نداشته و خرید و فروش آن فاقد وجاهت قانونی است.