رشد قیمت سنگ آهن متوقف شد

قیمت سنگ آهن ۶۲ درصد در چین در روز سه شنبه با ۰.۹۵ دلار کاهش ۸۹.۱۵ دلار معامله شد.

 به نقل از معدن ۲۴،سنگ آهن عیار ۶۵ درصد نیز با همین میزان کاهش ۱۰۴.۵ دلار معامله شد.

شمش فولاد درچین با ۰.۳۶ دلار افزایش ۴۲۹.۷ دلار معامله شد.شمش روی نیز با ۲۶.۲۵ دلار کاهش ۲۱۲۶ دلار قیمت خورد.

زغال‌سنگ با ۳ دلار افزایش ۱۵۳ دلار معامله شد.