آغاز عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام میدان نفتی آذر

با مجوز شرکت بورس انرژی، ۲۵۰۰ میلیارد ریال اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سبک صادراتی با هدف توسعه و افزایش برداشت نفت خام از میدان نفتی آذر، توسط تامین سرمایه سپهر عرضه می شود.

به نقل از روابط عمومی تامین سرمایه سپهر، این اوراق با نماد "ساذر  ۹۹۱ " از روز سه شنبه مورخ ۱۵بهمن ماه، به مدت یک روز کاری  به روش حراج ناپیوسته به عموم سرمایه‌گذاران عرضه می شود.

مدت زمان اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سبک صادراتی، یکساله و پرداخت سود آن نیز در زمان سررسید است.

دارایی پایه این اوراق، نفت خام سبک صادراتی ایران در میدان سروک آذر  بوده و با نرخ اختیار فروش ۱۸.۵ درصد و نرخ اختیار خرید ۱۹ درصد منتشر می شود. این انتشار گامی در راستای تامین مالی فعالیت‌های مرتبط با صنعت نفت است که به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور، در شرایط حاضر اهمیت ویژه ای دارد و در اولویت‌ استراتژی های تامین مالی سپهر است.