فرآیند تحویل قراردادهای اختیار معامله زعفران تحویل دی ۹۸

مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کالای ایران با صدور اطلاعیه ای فرآیند تحویل قراردادهای اختیار معامله زعفران تحویل دی ۹۸ را اعلام کرد.

 به نقل از کالاخبر، بر اساس این اطلاعیه فرآیند تحویل در قرارداد اختیار معامله زعفران سررسید دی ماه ۹۸ در روز دوشنبه ۲۳ دی ماه ۹۸ و با در نظر گفتن شرایط زیر انجام می شود:

تحویل از طریق گواهی سپرده زعفران با نمادهای زعفران ۹۹۰۸ نگین ت. روستا(پ)(زعف ۹۹۰۸ پ ۰۸)، زعفران ۹۹۰۸ نگین زرین (پ) (زعف ۹۹۰۸ پ ۰۵)، زعفران ۹۹۰۸ نگین نوین(پ)(زعف ۹۹۰۸ پ ۰۹) و زعفران ۹۹۰۸ نگین طلای سرخ(پ)(زعف ۹۹۰۸ پ ۱۰) ، زعفران ۹۸۰۸ نگین سحرخیز(پ)(زعف ۹۹۰۸ پ ۱۱) امکانپذیر است.