عرضه ۵۱ هزار تن نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل

در جریان معاملات بورس انرژی ایران (شنبه ۲۸ دی ماه ۹۸)، بازار سلف مصرف کنندگان بزرگ برق بورس انرژی ایران شاهد معامله ۳۵۰ هزار قرارداد معادل ۲۴۳,۶۰۰,۰۰۰ کیلووات ساعت به ارزش بیش از ۷۵ میلیارد و ۵۱۶ میلیون ریال بود.

 کالاهای میعانات گازی پالایش گاز خانگیران(S-۵۰۰) و نیتروژن مایع پتروشیمی مبین در رینگ داخلی و نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران عرضه خواهد شد.

روز گذشته نیز کالاهای برش سنگین و گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام، حلال ۴۰۰، حلال ۴۰۲، حلال ۴۰۶، حلال ۴۱۰ و حلال ۵۰۳ پالایش نفت اصفهان و متانول شرکت متانول کاوه در رینگ داخلی و نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران معامله شد. طی معاملات این روز بیش از ۳، ۴۸۹ تن انواع فرآورده هیدروکربوری به ارزش بیش از ۱۶۸ میلیارد و ۳۹ میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران داد و ستد شد.