فرابورس از آخرین وضعیت پدیده شاندیز خبر داد

نماد معاملاتی شرکت توسعه بین‌المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز "گتوشا" در حال حاضر صرفا ایجاد ‏نماد شده تا فرایند مربوط به سپرده‌گذاری سهام طی شود.‏

 به نقل از مدیریت ارتباطات فرابورس ایران، درج نماد پدیده شاندیز در فرابورس ایران نیاز به طی مراحلی دارد ‏که در حال پیگیری است.‏

همچنین ضروری است که آثار مربوط به احکام قضایی صادره در صورت‌های مالی این شرکت، افشا و اطلاع‌رسانی ‏کامل از طریق سامانه کدال انجام شود.‏

از سوی دیگر از الزامات گشایش نماد معاملاتی شرکت توسعه بین‌المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز، درج ‏نماد این شرکت است که تاکنون صورت نگرفته است.‏