قطعیت معامله عمده شرکت ملی صنایع مس ایران

بورس تهران از قطعیت معامله عمده شرکت ملی صنایع مس ایران در نماد (فملی۴) خبرداد.

 به نقل از بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس گزارش معاونت بازار، روز یکشنبه ۲۶ آبان ۹۸ تعداد ۸۶۰ر۸۲۳ر۴۷۸ر۴  سهم معادل ۵/۷۴ درصد از سهام شرکت ملی صنایع مس ایران به ارزش ۴۲۵ر۲۶ میلیارد ریال که توسط بانک ملت  در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ به صورت یکجا، نقد و اقساط طبق شرایط اعلامیو به قیمت پایه هر سهم  ۹۰۰ر۵ ریال عرضه و انجام شده بود، پس از احراز شرایط قطعی شد.