تغییر در ترکیب وجه تضمین قرارداد آتی پسته

مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کالای ایران با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که ترکیب وجه تضمین قرارداد آتی پسته تغییر می کند.

 به نقل از بورس کالا، بر اساس این اطلاعیه مطابق با بند ۱۰ مشخصات قرارداد آتی پسته در خصوص تعیین وجه تضمین اولیه قرارداد آتی پسته و با توجه به کاهش قیمت تسویه روزانه قرارداد فعال از روز پنجشنبه دوم آبان ماه پس از اتمام روز معاملاتی، وجه تضمین اولیه ۱۱ میلیون ریال تعیین می شود.

همچنین مبلغ ۴ میلیون ریال به عنوان وجه تضمین اضافی به مبلغ وجه تضمین اولیه اضافه خواهد شد؛ بنابراین مبلغ وجه تضمین دریافتی برابر با ۱۵ میلیون ریال باقی خواهد ماند.