دریافت وجه تضمین اضافی قرارداد آتی پسته

مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کالای ایران با صدور اطلاعیه ای میزان دریافت وجه تضمین اضافی قرارداد آتی پسته را اعلام کرد.

 به نقل از بورس کالا، بر اساس این اطلاعیه مطابق با بند ۴۴ ماده یک دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی، مبلغ ۳ میلیون ریال به عنوان وجه تضمین اضافی علاوه بر مقادیر فعلی وجوه تضمین تعیین و پس از جلسه معاملاتی روز دوشنبه ۲۹ مهر ماه اجرایی می شود. از این رو مبلغ وجه تضمین اولیه برابر با پانزده میلیون ریال تعیین می شود.