بازار ۶۱۳میلیارد تومانی معاملات آتی با درخشش طلای سبز

ارزش معاملات بازار آتی در بورس کالای ایران در جریان معاملات هفته گذشته در حالی به رقمی بیش از ۶۱۳۸ میلیارد و ۷۳۷ میلیون ریال رسید و رشد ۷ درصدی را نسبت به معاملات هفته پیش از آن تجربه کرد که تک نماد آتی پسته با سهم ۶۲ درصدی از کل ارزش معاملات، بیشترین تاثیر را در این افزایش بر جای گذاشت.

به نقل از کالاخبر، طی معاملات دوره مذکور معامله گران در حالی تعداد ۱۵۳ هزار و ۲۹۰ قرارداد را بر پایه سه محصول زعفران، زیره سبز و پسته فندقی منعقد کردند که معاملات آتی پسته اولین هفته کاری خود را پشت سر گذاشت. اما به تنهایی توانست با تک نماد خود برای سررسید آذر ماه ۱۳۹۸ سهم ۶۲ درصدی را در ارزش کل معاملات به ثبت برساند.

در سررسید مذکور معامله گران تعداد ۳۴ هزار و ۱۳۴ قرارداد به ارزشی بیش از ۳۷۷۵ میلیارد و ۸۴۴ میلیون ریال را منعقد کردند. این تعداد قرارداد در حالی در اولین هفته معاملاتی برای محصول پسته فندقی ۳۲-۳۰ رقم خورد که این حجم معادل دادوستد بیش از ۳۴۱۳ تن محصول بوده است.

قرارداد آتی زعفران نگین با سررسید مهر ماه ۹۸ نیز به دلیل آن که آخرین هفته معاملاتی خود را سپری کرد، تعداد ۶۰۴۰ قرارداد به ارزش ۴۸ میلیارد و ۷۰۲ میلیون ریال منعقد شد که هر دو متغیر به صورت مساوری با کاهش ۸۶ درصدی نسبت به هفته پیش از آن مواجه شدند.

همچنین، حجم معاملات آتی زعفران نگین برای تحویل در آبان ماه سال جاری به ۵۷ هزار و ۹۸۲ قرارداد منعقده رسید و ارزش ۴۸۲ میلیارد و ۴۰۵ میلیون ریالی برای این نماد ثبت شد.

معامله گران همچنین تعداد ۱۰۷۱ قرارداد آتی زعفران رشته ای را برای تحویل در آبان ماه سال جاری منعقد کردند و ارزش ۷ میلیارد و ۶۱۸ میلیون ریالی را برای آن به ثبت رساندند.

۱۳ هزار و ۶۱ قرارداد آتی زیره سبز نیز برای سررسید آبان ماه ۱۳۹۸ به ارزش ۴۳۳ میلیارد و ۵۰۴ میلیون ریال منعقد شد و در سررسید آذر ماه همین قرارداد نیز معامله گران با انعقاد بیش از ۴۱ هزار قرارداد ارزش ۱۳۹۰ میلیارد و ۶۶۲ میلیون ریالی را رقم زدند. به این ترتیب، سررسید آذر ماه قرارداد آتی زیره سبز با این حجم و ارزش معاملاتی، سهم بیش از ۲۲ درصدی را از ارزش کل معاملات به خود اختصاص داد و پس از قرارداد آتی پسته پرگردش ترین نماد این هفته در بازار آتی بود.