تغییرات وجه تضمین قراردادهای آتی زعفران نگین و زیره سبز

مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کالای ایران با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که وجه تضمین اضافی قراردادهای آتی زعفران نگین کاهش و وجه تضمین قرارداد آتی زیره سبز تغییر می کند.

 بر اساس این اطلاعیه پس از اتمام جلسه معاملاتی روز چهارشنبه ۲۴ مهر ماه مبلغ ۵۰۰ هزار ریال از وجه تضمین اضافی قراردادهای آتی زعفران نگین آزاد خواهد شد.بنابراین مبلغ وجه تضمین دریافتی پس از اتمام جلسه معاملاتی روز چهارشنبه ۲۴ مهر ماه ۹۸ برابر با ۲ میلیون ریال خواهد شد.

همچنین مطابق با بند ١٠ مشخصات قرارداد آتی زیره سبز در خصوص تعیین وجه تضمین اولیه قرارداد آتی زیره سبز و با توجه به کاهش قیمت تسویه روزانه قراردادهای فعال طی روز های اخیر، از روز چهارشنبه ۲۴ مهر ماه ۹۸ پس از اتمام روز معاملاتی وجه تضمین اولیه ۳.۴۰۰.۰۰۰ ریال تعیین می شود.

علاوه بر این مبلغ ۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان وجه تضمین اضافی به مبلغ وجه تضمین اولیه اضافه خواهد شد. در نتیجه وجه تضمین دریافتی برابر با ۶.۹۰۰.۰۰۰ ریال باقی خواهد ماند.