تحلیل تکنیکال شیشه و گاز

متد استفاده شده: الگوی AB=CD و بسط فیبوناچی تایم فریم: هفتگی مطابق نمودار به نظر می­ رسد سهم در حال تکمیل الگوی AB=CD می ­باشد. هم اکنون سهم در قیمت 6826 ریالی در حال معامله است. با در نظر گرفتن سطح فیبوناچی 100درصد، متصور شدن هدف میان مدت در محدوده قیمتی 9068 ریالی و با درنظر گرفتن سطح فیبوناچی 161.8 درصد هدف بلند مدت در محدوده 1676 ریالی واقع بینانه خواهد بود. شایان ذکر است که نتیجه ­گیری فوق منوط به ثابت ماندن شرایط بازار و وارد نشدن تغییر ناگهانی در شرایط بنیادی شرکت می ­باشد.