شماره حساب مختص مشتریان اوراق بهادار

بانک : شهر

 • شعبه : آزادی یادگار
 • کد شعبه: 218
 • نوع حساب: جاری اوراق
 • شماره حساب: 1001000090729
 • IR980610000001001000090729

بانک :

 • شعبه : سی تیر
 • کد شعبه: 849
 • نوع حساب: اوراق
 • شماره حساب: 0110113924003
 • IR 07 0170 0000 0011 0113 924003

شماره حساب مختص مشتریان بورس کالا

بانک : شهر

 • شعبه : آزادی یادگار
 • کد شعبه: 218
 • شماره حساب: ۱۰۰۱۰۰۰۱۴۵۵۵۷
 • IR۵۹۰۶۱۰۰۰۰۰۰۱۰۰۱۰۰۰۱۴۵۵۵۷

شماره حساب مختص مشتریان بورس انرژی

بانک : ملی

 • شعبه : بورس اوراق بهادار
 • کد شعبه: 695
 • نوع حساب: سپرده کوتاه مدت
 • شماره حساب: 0219711846007

آدرس : فلکه دوم صادقیه ، بلوار فردوس شرق ، خیابان ولیعصر ، کوچه ظرافتی ، ساختمان ماندگار ، پلاک 20 طبقه 5

تلفن : 91071577، 88906962، 88920127