خط مشی شرکت

کارگزاری نماد شاهدان در جهت ارائه خدمات مطلوب کارگزاری در بازار سرمایه در راستای تامین امنیت مالی و آرامش فکری، و با چشم انداز کسب رتبه برتر و قرار گرفتن در بین 5 کارگزاری اول در ارئه خدمات مالی و سرمایه گذاری، خط مشی خود را بر پایه ارتقاء سطح رضایتمندی و خشنودی مشتریان و ارتباط موثر با سرمایه گذاران قرار داده است.

تاریخچه شرکت

شرکت کارگزاری نماد شاهدان (سهامی خاص) در تاریخ 1388/04/22 تحت شماره ثبت 351448 دراداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. سرمایه شرکت مبلغ 110 میلیارد ریال منقسم به 110 میلیون سهم یکهزار ریالی با نام که تماما پرداخت شده است.

تاریخ ثبت : 1388/04/22

شماره ثبت : 351448

سرمایه : 110 میلیارد ریال